Spenning, Strøm, og Resistans

Kontrollspørsmål
  • Hvilke størrelsesymbol brukes for spenning, strøm, og resistans? Fasit
  • Hvilke benevnelser brukes for spenning, strøm, og resistans? Fasit
Stacks Image 663
Stacks Image 678